Trajnimet - Rogat Security
trajnimet-studentet
4350

Persona të trajnuar deri tani

Ro.Gat është një kompani e njohur dhe e akredituar në fushën e trajnimeve profesionale

Në ditët e sotme nuk mund të jesh kurrë tepër i përgatitur ose i gatshëm për tu përballur me kriminalitetin dhe me probleme të paparashikuara dhune pa qënë i trajnuar. Ne ofrojmë trajnime për shumë fusha si vetëmbrojtje, përdorimin e armëve, vlerësimin e rrezikut, eliminimin e tij e shumë të tjera të cilat ju ndihmojnë në jetën e përditshme dhe në profesionin tuaj. Diplomat tona njihen nga Akademia e Policisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Ministria e Brëndshme.

Fushat e trajnimeve

Njohja me ligjet e përdorimit të armëve.
Përgatitje teorike rreth përdorimit të armëve.
Dokumentacioni dhe masat shtrënguese.
Llojet e autorizimeve dhe veprimet e duhura.
Njohje me përbërjen e brëndshme të armëve.
Simulimi i situatave dhe zgjidhja e tyre.
Aftësim praktik në poligonin tonë.
Ndërveprimi me pjesët e armës.
Njohuri mjekësore rreth trupit të njeriut.
Dhënia e ndihmës së shpejtë në raste nevoje.
Simulimi i rasteve të ndryshme dhe zgjidhja e tyre
 

Grupet e synuara

Nëpërmjet këtij programi do të synohet të trajnohet personeli që aktualisht është i punësuar pranë kompanive të ndryshme të policive private i cili ka ligjërisht në përdorim armë zjarri, si dhe gjithë personat të cilët në bazë të ligjit u lejohet që të mbajnë armë zjarri.

 

Stafi

⁠⁠⁠Enver Lako

Drejtues teknik per qendren e trajnimit

+355 ⁠⁠⁠69 751 9326


Enveri ka mbaruar akademinë ushtarake në vitin 1984. Më pas ka punuar ⁠⁠⁠si pedagog, shef katedre dhe shef departamenti për lëndët trajnuese. Eksperienca e tij vazhdon me trajnime në Hamburg te Gjermanisë (2003-2005) dhe në qendrën Marshall (2008-2010). Profesionalizmi i tij bëri që ai te zgjidhej si komandant në një mision trajnimi në Afganistan në vitin 2012.