Kontakt - Rogat Security
 
Poligoni+355 69 20 23 234
Shërbimi i ruajtjes+355 69 40 34 444

Pyetje të përgjithshme

Kjo është një liste e pergjithshme pyetjesh. Nëse dëshironi të shtoni dicka, ju lutem na kontaktoni me formën e mësipërme.

1A janë armët dhe municionet e vërteta në poligon?

Po të gjitha armët janë të vërteta. Municioni është i vërtetë.

2Cfarë dokumentesh duhet të kesh për të bërë qitje?

Për të bërë qitje duhet të jesh mbi 18 vjec, të kesh një dokument identifikimi (ID, Pasaportë ose Patentë) dhe të jesh i aftë mendërisht.

3Cfarë dokumentesh duhet të kesh për të bërë trajnim profesional?

Për të qënë pjesë e trajnimit duhet të jesh mbi 25 vjec dhe të paraqitesh pranë qendrës tonë të trajnimit:

  • Raport mjekoligjor që të vërtetojë që individi është i afte nga ana fizike dhe mendore, raport i posacëm për armet i noterizuar dhe i tre muajve të fundit.
  • Dëshmi penaliteti e noterizuar
  • Kartë identiteti (fotokopje e noterizuar)
  • Katër fotografi 4x6
4Cfarë dokumentesh duhet të kesh për të blerë armë?

Për të blerë një armë duhet të dorëzosh autorizimin për blerjen e armës që lëshon Drejtoria e Policisë (kopjen origjinale) dhe një dokument identifikimi.

5Ku mund të marr më shumë informacione për ligjet rreth armëve?